0971749569, 0914689444 taksak.ts@gmail.com

ประปาหมู่บ้าน

ระบบประปาหมู่บ้านเป็นระบบน้ำที่เหมาะสำหรับหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำ เช่น น้ำไหลไม่แรง น้ำไม่สะอาดจากสิ่งสกปรกเจือปนต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ซึ่งการทำระบบประปาหมู่บ้านจะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลง สามารถนำน้ำไปใช้ล้างจาน ซักผ้า อาบน้ำ ล้างผัก หรือรดน้ำต้นไม้ได้ บทความนี้ Taksak จะพาไปทำความรู้จักประปาหมู่บ้านให้มากขึ้นว่าคืออะไร มีกี่แบบ ?

คลิกอ่านหัวข้อที่สนใจ แสดง

ประปาหมู่บ้าน คืออะไร ?

ประปาหมู่บ้าน คือ ระบบในการผลิตน้ำที่สร้างขึ้นมาทดแทนระบบน้ำประปา เป็นกระบวนการผลิตน้ำที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งจะนำน้ำที่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น น้ำบาดาล น้ำผิวดิน ฯลฯ มาเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำจนสะอาด จนนำน้ำไปใช้งานได้อย่างมั่นใจ ว่าน้ำที่ได้จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย สะอาด ปลอดภัยจากสิ่งเจือปน

คลิกอ่านเพิ่มเติม : น้ำบาดาลกินได้ไหม เป็นอันตายต่อร่างกายหรือไม่ ?

รูปแบบการทำระบบประปาหมู่บ้าน

1.ระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดเล็ก 

เหมาะสำหรับหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรประมาณ 30-50 หลังคาเรือน สามารถให้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 2.5 ลบ.ม./ซม.

2.ระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดกลาง 

เหมาะสำหรับหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรประมาณ 51-120 หลังคาเรือน สามารถให้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ซม.

3.ระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ 

เหมาะสำหรับหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรประมาณ 121-300 หลังคาเรือน สามารถให้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ซม.

4.ระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่มาก 

เหมาะสำหรับหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรประมาณ 301-700 หลังคาเรือน สามารถให้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม./ซม.

ระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง 

5.ระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง 

เหมาะสำหรับหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรประมาณ 51-120 หลังคาเรือน สามารถให้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม/ซม.

6.ระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ 

เหมาะสำหรับหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรประมาณ 121-300 หลังคาเรือน สามารถให้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม/ซม.

7.ระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่มาก 

เหมาะสำหรับหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรประมาณ 301-700 หลังคาเรือน สามารถให้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม/ซม.

8.ระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่พิเศษ 

เหมาะสำหรับหมู่บ้านที่มีจำนวนประชากรประมาณ 701-1,300 หลังคาเรือน สามารถให้น้ำได้ไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม/ซม.

ข้อดีการทำระบบประปาหมู่บ้านภายในชุมชน

ข้อดีการทำระบบประปาหมู่บ้านภายในชุมชน

1.ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ

สำหรับปัญหาการขาดแคลนน้ำมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน การทำระบบประปาหมู่บ้านจึงสามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี ทำให้ภายในชุมชนมีน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการ

2.สามารถใช้เพื่ออุปโภค-บริโภคในชีวิตประจำวัน

น้ำถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อร่างกายไปตลอดชีวิต การมีระบบน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภคจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้ เพราะจะช่วยทำให้คนในหมู่บ้านมีน้ำที่มีคุณภาพ ได้มาตฐานเอาไว้ใช้งานในชีวิตประจำวัน

คลิกอ่านเพิ่มเติม : น้ำก๊อก น้ำประปากินได้ไหม ?

3.ทำให้ได้น้ำที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน

ในการทำระบบประปาหมู่บ้านนั้นเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยทำให้น้ำที่ใช้ภายในหมู่บ้านมีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากมีกระบวนการกรองน้ำประปาหมู่บ้านที่ละเอียด กรองสิ่งสกปรกที่เป็นอันตรายต่อร่างกายออกจนหมด ทำให้ได้น้ำที่สะอาด มีคุณภาพเอาไว้ใช้งาน

คลิกอ่านเพิ่มเติม : วิธีทำน้ำบาดาลให้สะอาด ในแบบที่นำน้ำไปใช้ต่อได้อย่างปลอดภัย

การติดตั้งถังแชมเปญร่วมกับระบบประปาหมู่บ้าน

การติดตั้งถังแชมเปญร่วมกับระบบประปาหมู่บ้าน

สำหรับการติดตั้งถังแชมเปญร่วมกับระบบประปาหมู่บ้าน ถือว่ามีความสำคัญสำหรับการจ่ายน้ำไปยังครัวเรือน เพราะการติดตั้งถังแชมเปญจะช่วยทำหน้าที่ในการเก็บกักน้ำเอาไว้ในกรณีฉุกเฉิน เพิ่มแรงดันในการจ่ายน้ำ ยิ่งขนาดถังแชมเปญสูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจ่ายน้ำได้ระยะไกลมากขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งในปัจจุบันนี้ก็มีการติดตั้งถังแชมเปญเพื่อกักเก็บน้ำจำนวนไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น รีสอร์ท หอพัก โรงแรม โรงเรียน รวมถึงภายในชุมชนหรือหมู่บ้าน

คลิกดูราคาถังแชมเปญแต่ละขนาด : ถังแชมเปญ ราคา

การทำระบบประปาหมู่บ้าน ใครเป็นผู้รับผิดชอบ

ผู้ที่เป็นผู้รับผิดชอบการทำระบบประปาหมู่บ้าน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีหน้าที่ในการจัดการบริหารสาธารณะให้กับประชาชนภายในชุมชนทางด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการบริการน้ำสะอาดหรือระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ในครัวเรือนและประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัย

ระยะเวลาที่ควรบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

ระยะเวลาที่ควรบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

สำหรับระยะเวลาที่ควรบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านนั้น ควรทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน และตรวจสอบประจำปี เพื่อตรวจสอบสภาพการสึกหรอของชิ้นส่วนต่าง ๆ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมควรตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้านอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำให้คนในหมู่บ้านหรือชุมชนใช้งานระบบประปาหมู่บ้านได้อย่างยาวนาน

น้ำเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะมนุษย์ต้องใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคในชีวิตประจำวันทำให้น้ำเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้ จำเป็นต้องเลือกใช้น้ำที่สะอาดและมีคุณภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่ผสมมากับน้ำที่สกปรก การทำระบบประปาหมู่บ้านจึงสามารถช่วยทำให้คนภายในชุมชนมีน้ำสะอาดเอาไว้ใช้งานทั้งอุปโภค-บริโภค แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำระบบประปาหมู่บ้านจำเป็นต้องดำเนินการทำระบบด้วยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบโดยตรง เพื่อให้ได้น้ำประปาหมู่บ้านที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งาน

คลิกปรึกษาวิศวกรฟรี !

ทักศักดิ์ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งถังแชมเปญ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน


คลิกปรึกษาฟรี ! ก่อนติดตั้งถังแชมเปญ คำนวณโดยวิศวกร ผ่านทาง Line หรือโทร 097-174-9569 คุณรุ่งรัตน์, 091-468-9444 คุณเค้ก หรือคลิกดูผลงานติดตั้งผ่าน Facebook Page

LINE-LOGO