0971749569, 0914689444 taksak.ts@gmail.com

Update การติดตั้งถังแชมเปญ

รวบรวมการติดตั้งถังแชมเปญให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริษัทชั้นนำต่าง ๆ โครงการระดับประเทศ By Taksak

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ บริษัท แกรนด์ โกลบอล โกลฟส์

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ บริษัท แกรนด์ โกลบอล โกลฟส์

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 200,000 ลิตร สูง 20 เมตร ให้กับ บริษัท แกรนด์ โกลบอล โกลฟส์ จำกัด พื้นที่ใน นิคมอุตสาหกรรม TFD จังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ โครงการบ้านจัดสรร

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ โครงการบ้านจัดสรร

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 10,000 ลิตร สูง 10 เมตร ให้กับ โครงการบ้านจัดสรร พื้นที่ใน จังหวัดอุทัยธานี นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ บริษัท ไตรภาค เซอร์วิส แอนด์ แมนทาแนนซ์ จำกัด

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ บริษัท ไตรภาค เซอร์วิส แอนด์ แมนทาแนนซ์ จำกัด

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 50,000 ลิตร สูง 25 เมตร ให้กับ บริษัท ไตรภาค เซอร์วิส แอนด์ แมนทาแนนซ์ จำกัด พื้นที่ใน จังหวัดกรุงเทพ นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มมิก โซลูชั่น จำกัด

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มมิก โซลูชั่น จำกัด

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 30,000 ลิตร สูง 20 เมตร ให้กับ บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มมิก โซลูชั่น จำกัด ในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ โครงการศรีสุขหลวงฟาร์ม

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ โครงการศรีสุขหลวงฟาร์ม

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 30,000 ลิตร สูง 20 เมตร ให้กับ โครงการศรีสุขหลวงฟาร์ม ในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ หจก.โชคทวีเกษตรยนต์ จำกัด

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ หจก.โชคทวีเกษตรยนต์ จำกัด

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 20,000 ลิตร สูง 25 เมตร ให้กับหจก.โชคทวีเกษตรยนต์ จำกัด ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ บริษัท ศรีสุดาฟาร์ม จำกัด จ.นครสวรรค์

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ บริษัท ศรีสุดาฟาร์ม จำกัด จ.นครสวรรค์

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 30,000 ลิตร สูง 25 เมตร ให้กับ บริษัท ศรีสุดาฟาร์ม จำกัด ในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ โครงการ ตลาดไทยสมบูรณ์ จ.ปทุมธานี

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ โครงการ ตลาดไทยสมบูรณ์ จ.ปทุมธานี

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 15,000 ลิตร สูง 15 เมตร ให้กับ โครงการ ตลาดไทยสมบูรณ์ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ บริษัท เค.ที. คอนสตรัคชั่น 202 จำกัด จ.ภูเก็ต

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ บริษัท เค.ที. คอนสตรัคชั่น 202 จำกัด จ.ภูเก็ต

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 20,000 ลิตร สูง 20 เมตร ให้กับ บริษัท เค.ที. คอนสตรัคชั่น 202 จำกัด ในพื้นที่กรมชลประทาน จังหวัดภูเก็ต นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ รีสอร์ท ลานีส์ เรสซิเดนซ์ จ.บุรีรัมย์

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ รีสอร์ท ลานีส์ เรสซิเดนซ์ จ.บุรีรัมย์

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 12,000 ลิตร สูง 15 เมตร ให้กับ บริษัท รีสอร์ท ลานีส์ เรสซิเดนซ์ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

LINE-LOGO