0914689444 taksak.ts@gmail.com

Update การติดตั้งถังแชมเปญ

รวบรวมการติดตั้งถังแชมเปญให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริษัทชั้นนำต่าง ๆ โครงการระดับประเทศ By Taksak

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ บริษัท แกรนด์ โกลบอล โกลฟส์

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 200,000 ลิตร สูง 20 เมตร ให้กับ บริษัท แกรนด์ โกลบอล โกลฟส์ จำกัด พื้นที่ใน นิคมอุตสาหกรรม TFD จังหวัดฉะเชิงเทรา นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ โครงการบ้านจัดสรร

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 10,000 ลิตร สูง 10 เมตร ให้กับ โครงการบ้านจัดสรร พื้นที่ใน จังหวัดอุทัยธานี นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ บริษัท ไตรภาค เซอร์วิส แอนด์ แมนทาแนนซ์ จำกัด

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 50,000 ลิตร สูง 25 เมตร ให้กับ บริษัท ไตรภาค เซอร์วิส แอนด์ แมนทาแนนซ์ จำกัด พื้นที่ใน จังหวัดกรุงเทพ นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มมิก โซลูชั่น จำกัด

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 30,000 ลิตร สูง 20 เมตร ให้กับ บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มมิก โซลูชั่น จำกัด ในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ โครงการศรีสุขหลวงฟาร์ม

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 30,000 ลิตร สูง 20 เมตร ให้กับ โครงการศรีสุขหลวงฟาร์ม ในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ หจก.โชคทวีเกษตรยนต์ จำกัด

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 20,000 ลิตร สูง 25 เมตร ให้กับหจก.โชคทวีเกษตรยนต์ จำกัด ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ บริษัท ศรีสุดาฟาร์ม จำกัด จ.นครสวรรค์

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 30,000 ลิตร สูง 25 เมตร ให้กับ บริษัท ศรีสุดาฟาร์ม จำกัด ในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ โครงการ ตลาดไทยสมบูรณ์ จ.ปทุมธานี

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 15,000 ลิตร สูง 15 เมตร ให้กับ โครงการ ตลาดไทยสมบูรณ์ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ บริษัท เค.ที. คอนสตรัคชั่น 202 จำกัด จ.ภูเก็ต

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 20,000 ลิตร สูง 20 เมตร ให้กับ บริษัท เค.ที. คอนสตรัคชั่น 202 จำกัด ในพื้นที่กรมชลประทาน จังหวัดภูเก็ต นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

ติดตั้งถังแชมเปญ ให้กับ รีสอร์ท ลานีส์ เรสซิเดนซ์ จ.บุรีรัมย์

ดำเนินการติดตั้งถังแชมเปญ สำหรับเก็บน้ำ ขนาดความจุ 12,000 ลิตร สูง 15 เมตร ให้กับ บริษัท รีสอร์ท ลานีส์ เรสซิเดนซ์ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ นำทีมติดตั้งโดยทีมงานระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบน้ำเป็นอย่างดี...

LINE-LOGO TEL-LOGO