064-942-5965 taksakk8@gmail.com
ถังแชมเปญ

ถังแชมเปญ คืออะไร?

ทำความรู้จักว่าถังแชมเปญสำหรับเก็บน้ำคืออะไร พร้อมส่องข้อดีของถังแชมเปญ !

Slider
ถังแชมเปญ คือ

ถังแชมเปญ คืออะไร?

ถังแชมเปญ คือ ถังเก็บน้ำชนิดหนึ่งที่สามารถกักเก็บ หรือสำรองน้ำไว้ใช้ได้ในปริมาณที่เยอะ โดยรูปทรงของถังแชมเปญจะมีลักษณะคล้ายกับทรงแก้วแชมเปญ บางคนก็บอกว่าถังแชมเปญเหมือนกับดอกเห็ด ซึ่งนั่นก็ไม่ได้ผิดอะไร

ถังแชมเปญถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นหน้าตัดซึ่งช่วยเพิ่มแรงดันในการจ่ายน้ำได้ดี สามารถจ่ายน้ำได้ในระยะทางที่ไกล ซึ่งจะอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก ไม่ง้อระบบมอเตอร์ ทำให้ช่วยผู้ใช้ถังแชมเปญเพื่อการเก็บน้ำประหยัดค่าไฟฟ้าต่อเดือนได้หลายบาทเลยทีเดียว

ถังแชมเปญ คือ

ข้อดี! ของถังแชมเปญ

  1. การทำงานของถังแชมเปญจะไม่ใช้ระบบมอเตอร์เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำตอนแจกจ่าย
  2. การใช้ถังแชมเปญเพื่อเก็บน้ำช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า ทำให้ประหยัดเงินได้
  3. ถังทรงแชมเปญสามารถจ่ายน้ำได้ในระยะไกล
  4. ถังแชมเปญสามารถเก็บน้ำได้ในปริมาณเยอะ
ถังแชมเปญ คือ