0971749569, 0914689444 taksak.ts@gmail.com

การแก้ปัญหาน้ำกร่อย ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยเป็นอย่างมากและเป็นปัญหาที่ไม่สามารถละเลยได้ เมื่อทราบว่ามีน้ำกร่อยเกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องรีบหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้เร็วมากที่สุด เพราะน้ำกร่อยนั้นไม่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างปลอดภัย 100% หากนำไปดื่มให้ประกอบอาหารก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาว

ก่อนที่จะนำน้ำกร่อยไปใช้งานจึงต้องนำไปผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการบำบัดให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะสามารถนำมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย ทำให้น้ำกลับมามีคุณภาพและได้มาตรฐานอีกครั้ง ซึ่งต้องบอกเลยว่าน้ำกร่อยในปัจจุบันนี้มีสาเหตุการเกิดมาจากหลายสาเหตุเป็นอย่างมาก ดังนั้นบทความนี้จึงจะพาคุณไปรู้จักกับสาเหตุการเกิดปัญหาน้ำกร่อย พร้อมกับบอกวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำกร่อย จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง

ปัญหาน้ำกร่อย มีสาเหตุเกิดจากอะไร

  • สำหรับปัญหาน้ำกร่อย มีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลของธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีภัยแล้ง เป็นสาเหตุที่เกิดทำให้เกิดน้ำกร่อยบ่อยเป็นอย่างมากสำหรับในปัจจุบันนี้
  • น้ำกร่อยเกิดจากน้ำจืดผสมกับน้ำทะเล ซึ่งจะสามารถพบน้ำกร่อยได้ง่ายตามชายทะเล

วิธีแก้ปัญหาน้ำกร่อย

วิธีแก้ปัญหาน้ำกร่อยภายในชุมชน

เนื่องจากปัญหาน้ำกร่อยภายในชุมชนนั้นเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย เมื่อสูบน้ำขึ้นมาเพื่อจ่ายให้กับคนภายในชุมชนใช้งานก็อาจทำให้มีน้ำกร่อยผสมไปด้วย หากน้ำไปใช้อุปโภค เช่น ซักผ้า หรือทำความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ ก็จะไม่ส่งกระทบอะไรมาก แต่หากนำไปใช้บริโภค เช่น นำไปทำอาหารหรือดื่ม แน่นอนว่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากในระยะยาว ดังนั้นเมื่อพบว่าภายในชุมชนในปัญหาน้ำกร่อย วิธีการที่จะช่วยแก้ปัญหาน้ำกร่อยภายในชุมชนได้ดีที่สุดก็คือการติดตั้งระบบกรองน้ำ RO เพื่อปรับปรุงสภาพน้ำก่อนจ่ายให้กับคนภายในชุมชนใช้งาน

วิธีแก้ปัญหาน้ำกร่อยในบ้าน

สำหรับคนที่พบว่าบ้านของตนเองมีปัญหาน้ำกร่อยเกิดขึ้น จำเป็นต้องหาวิธีการแก้ไขให้ได้เร็วที่สุด โดยทำการปรับสภาพของน้ำกร่อยให้กลับมาเป็นน้ำจืดที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยอาจทำการติดตั้งเครื่องกรองน้ำแบบ RO เพื่อใช้งานภายในครัวเรือน ซึ่งต้องบอกเลยว่าเครื่องกรองน้ำ RO นั้น จะมีกระบวนการกรองผ่านเยื่อเมมเบรนที่มีขนาดเล็กมากถึง 0.0001 ไมครอน ทำให้สามารถกรองได้อย่างอย่างละเอียด เมื่อทำการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO ปัญหาน้ำกร่อยที่พบเจอภายในบ้านก็จะหายไปนั่นเอง

วิธีแก้ปัญหาน้ำกร่อยภายในโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อพบว่าภายในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดปัญหาน้ำกร่อยขึ้น เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สร้างความวุ่นวายเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อเกิดปัญหาน้ำกร่อยขึ้นจะทำให้กระทบต่อขั้นตอนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

ดังนั้นหากพบว่าภายในโรงงานอุตสาหกรรมเกิดปัญหาน้ำกร่อยคุณจึงควรทำการแจ้งเจ้าของโรงงานให้ทราบ และรีบหาวิธีการแก้ไขให้เร็วมากที่สุด โดยอาจทำการติดตั้งระบบน้ำ RO หรือติดตั้งระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อทำให้น้ำกร่อยกลับมามีคุณภาพตามมาตรฐานอีกครั้ง

ปัญหาน้ำกร่อยเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อย ทำให้เมื่อเกิดน้ำกร่อยขึ้นจะส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถนำน้ำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งการแก้ปัญหาน้ำกร่อยที่ดีที่สุดก็คือการติดตั้งระบบกรองน้ำ RO หรือ เครื่องกรองน้ำ RO เพื่อช่วยปรับสภาพน้ำกร่อยให้กลับมาจืด และสามารถนำไปใช้อุปโภค บริโภค ได้อย่างมั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย

ทั้งนี้ทั้งนั้นการติดตั้งระบบน้ำหรือเครื่องกรองน้ำ RO ก็จำเป็นต้องพิจารณาเลือกใช้งานบริการกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ นอกจากจะได้ระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงแล้ว ก็จะช่วยทำให้ระบบน้ำหรือเครื่องกรองน้ำ RO สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานและคุ้มค่ามากที่สุดด้วยเช่นกัน เพราะการเลือกติดตั้งระบบกรองน้ำกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือจะมีผู้เชี่ยวชาญในการกำกับดูแลการติดตั้งอยู่เสมอนั่นเอง

คลิกปรึกษาวิศวกรฟรี !

ทักศักดิ์ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งถังแชมเปญ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน


คลิกปรึกษาฟรี ! ก่อนติดตั้งถังแชมเปญ คำนวณโดยวิศวกร ผ่านทาง Line หรือโทร 097-174-9569 คุณรุ่งรัตน์, 091-468-9444 คุณเค้ก หรือคลิกดูผลงานติดตั้งผ่าน Facebook Page

LINE-LOGO