0971749569,0802943666 taksak.ts@gmail.com

ความสูงของถังแชมเปญ มีขนาดความสูงที่มากพอสมควร ซึ่งแต่ละขนาดก็จะมีความสูงที่แตกต่างกันออกไป บางคนต้องการติดตั้งเพื่อใช้งานในบริเวณหมู่บ้าน ชุมชน ในโรงงานอุตสาหกรรม งานนิคมอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท ห้องพัก ทำให้หลายคนไม่รู้จะเลือกติดตั้งถังแชมเปญแบบไหนดี ที่จะเหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ในบทความนี้ Taksak จะพาไปรู้จักกับความสูงของถังแชมเปญแต่ละขนาดอย่างละเอียด

ถังแชมเปญสูงกี่เมตร ?

ถังแชมเปญ 10 ลูกบาศก์เมตร 

ถังแชมเปญ 10 ลบ.ม. เป็นถังแชมเปญที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาถังเก็บน้ำแชมเปญ เหมาะกับการเก็บน้ำประปา น้ำบาดาล ไว้ใช้สำรองภายในชุมชน หอพักหรือโรงแรม จะมี 2 ขนาดความสูงด้วยกัน ดังนี้

 • สูง 10 เมตร
 • สูง 15 เมตร

ถังแชมเปญ 12 ลูกบาศก์เมตร 

ถังแชมเปญ 12 ลบ.ม. เหมาะสำหรับการใช้เพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้สำรองเพื่อการเกษตร โรงงาน ชุมชน รวมถึงสถานประกอบการ ช่วยทำให้มีระบบการจ่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพ จะมี 3 ขนาดความสูงด้วยกัน ดังนี้

 • สูง 12 เมตร
 • สูง 15 เมตร
 • สูง 20 เมตร

ถังแชมเปญ 15 ลูกบาศก์เมตร

ถังแชมเปญ 15 ลบ.ม. ใช้เก็บน้ำเอาไว้ใช้สำรอง สามารถใช้ได้กับงานการเกษตร งานชุมชน สามารถส่งน้ำในระยะไกลได้อย่างทั่วถึงโดยไม่ใช้มอเตอร์ จะมี 3 ขนาดความสูงด้วยกัน ดังนี้

 • สูง 15 เมตร
 • สูง 20 เมตร
 • สูง 25 เมตร

ถังแชมเปญ 20 ลูกบาศก์เมตร 

ถังแชมเปญ 20 ลบ.ม. สามารถใช้ส่งน้ำได้ในระยะไกล มีอัตราการไหลที่สม่ำเสมอ เหมาะสำหรับการใช้งานภายในรีสอร์ท ห้องพัก โรงแรม จะมี 3 ขนาดความสูงด้วยกัน ดังนี้

 • สูง 20 เมตร
 • สูง 25 เมตร
 • สูง 30 เมตร

ถังแชมเปญ 25 ลูกบาศก์เมตร 

ถังแชมเปญ 25 ลบ.ม. เหมาะสำหรับใช้ในงานทำฟาร์ม เกษตรกรรมต่าง ๆ รวมถึงงานภายในชุมชม หมู่บ้าน หรือติดตั้งเพื่อเพิ่มแรงดันให้กับน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จะมี 3 ขนาดความสูงด้วยกัน ดังนี้

 • สูง 20 เมตร
 • สูง 25 เมตร
 • สูง 30 เมตร

ถังแชมเปญ 30 ลูกบาศก์เมตร 

ถังแชมเปญ 30 ลบ.ม. เป็นถังเก็บน้ำที่ใช้งานเพื่อการเกษตร หรือจะใช้เป็นหอเก็บน้ำสำหรับหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ช่วยทำให้จ่ายน้ำได้ไกลมากขึ้น จะมี 3 ขนาดความสูงด้วยกัน ดังนี้

 • สูง 20 เมตร
 • สูง 25 เมตร
 • สูง 30 เมตร

ถังแชมเปญ 50 ลูกบาศก์เมตร 

ถังแชมเปญ 50 ลบ.ม. สามารถใช้ได้กับงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร งานชุมชนขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ทำให้มีน้ำใช้ที่เพียงพอต่อความต้องการของคนภายในชุมชน จะมี 3 ขนาดความสูงด้วยกัน ดังนี้

 • สูง 20 เมตร
 • สูง 25 เมตร
 • สูง 30 เมตร

ถังแชมเปญ 100 ลูกบาศก์เมตร 

ถังแชมเปญ 100 ลบ.ม. เป็นถังแชมเปญขนาดใหญ่ที่นิยมใช้งานในหน่วยงานนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรืองานเพื่อการเกษตร งานในชุมชน จะมี 3 ขนาดความสูงด้วยกัน ดังนี้

 • สูง 20 เมตร
 • สูง 25 เมตร
 • สูง 30 เมตร

ถังแชมเปญ 200 ลูกบาศก์เมตร 

ถังแชมเปญ 200 ลบ.ม. เป็นถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาน้ำไหลไม่แรงได้เป็นอย่างดี เพราะอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกในการดันน้ำให้ส่งไปได้ไกลและทั่วถึง จะมี 3 ขนาดความสูงด้วยกัน ดังนี้

 • สูง 20 เมตร
 • สูง 25 เมตร
 • สูง 30 เมตร

ถังแชมเปญ 300 ลูกบาศก์เมตร 

ถังแชมเปญ 300 ลบ.ม. เหมาะสำหรับการเก็บน้ำที่ต้องการความจุจำนวนมาก ใช้สำรองน้ำบาดาล น้ำประปาเอาไว้ใช้ภายในชุมชน โรงแรม หรือนิคมอุตสาหกรรม จะมี 3 ขนาดความสูงด้วยกัน ดังนี้

 • สูง 20 เมตร
 • สูง 25 เมตร
 • สูง 30 เมตร

ถังแชมเปญ 400 ลูกบาศก์เมตร 

ถังแชมเปญ 400 ลบ.ม. เป็นถังเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่พอสมควร เหมาะสำหรับสำรองน้ำบาดาล น้ำประปาไว้ใช้งานยามจำเป็น นิยมติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะมี 3 ขนาดความสูงด้วยกัน ดังนี้

 • สูง 20 เมตร
 • สูง 25 เมตร
 • สูง 30 เมตร

ถังแชมเปญ 500 ลูกบาศก์เมตร 

ถังแชมเปญ 500 ลบ.ม. เป็นขนาดถังเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุด นิยมใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนขนาดใหญ่ โรงแรม หรือรีสอร์ท ช่วยให้มีน้ำใช้อย่างสม่ำเสมอ จะมี 3 ขนาดความสูงด้วยกัน ดังนี้

 • สูง 20 เมตร
 • สูง 25 เมตร
 • สูง 30 เมตร

สรุปเรื่องความสูงถังแชมเปญสำหรับเก็บน้ำ

จะเห็นได้ว่าถังแชมเปญที่ใช้ในการเก็บน้ำในปัจจุบันนี้มีหลายขนาดและมีความสูงที่แตกต่างกันออกไป แต่สามารถเก็บน้ำได้ในปริมาณมาก ทำให้มีน้ำใช้ยามจำเป็นอย่างเพียงพอต่อความต้องการ ใครที่อ่านบทความนี้จบแล้วไม่แน่ใจว่าควรติดตั้งถังแชมเปญขนาดไหนดีที่ความสูงเท่าไหร่ ก็สามารถทักสอบถาม Taksak ได้โดยตรง เราให้คำแนะนำผ่านวิศวกรโดยตรง พร้อมที่จะคำนวณการติดตั้งที่เหมาะกับการใช้งานที่สุดให้กับลูกค้าของเราเสมอ

ปล. คลิกดู ราคา ถังแชมเปญ ได้ที่นี่

คลิกปรึกษาวิศวกรฟรี !

ทักศักดิ์ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งถังแชมเปญ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน


คลิกปรึกษาฟรี ! ก่อนติดตั้งถังแชมเปญ คำนวณโดยวิศวกร ผ่านทาง Line หรือโทร 097-174-9569 คุณรุ่งรัตน์ หรือคลิกดูผลงานติดตั้งผ่าน Facebook Page

LINE-LOGO