0971749569, 0914689444 taksak.ts@gmail.com

ถังตกตะกอน

ถังตกตะกอน เป็นหนึ่งในถังที่ใช้รวมตะกอนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ โดยถังตกตะกอนสามารถแยกตะกอนออกจากน้ำได้เป็นอย่างดี ทำให้น้ำมีค่าความสะอาดที่เพิ่มมากขึ้น สามารถนำน้ำไปใช้งานในระบบกรองต่อไปได้อย่างง่ายขึ้น ซึ่งในบทความนี้ Taksak จะพาคุณไปรู้จักกับถังตกตะกอนให้มากขึ้นว่าคืออะไร มีทั้งหมดกี่แบบ มีขั้นตอนในการทำงานอย่างไร บทความนี้มีได้รวบรวมไว้หมดแล้ว

ถังตกตะกอน คืออะไร

ถังตกตะกอน คือ ถังที่ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บรวมตะกอนที่เจือปนอยู่ในน้ำออกจากกัน  ในบางครั้งมักจะใช้ถังตกตะกอนเพื่อเก็บน้ำชั่วคราวก่อนเข้าระบบกรองน้ำประปา หรือระบบกรองน้ำบาดาล 

ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการกรองและบำบัดน้ำที่ช่วยลดความสกปรกจากแหล่งน้ำต่าง ๆ เช่น น้ำผิวดิน ห้วย หนอง คลอง บึง หรือแม่น้ำ นอกจากนี้การติดตั้งถังตกตะกอนในระบบน้ำก็ยังสามารถกำจัดค่าไขมันในน้ำได้เป็นอย่างดี

คลิกอ่านเพิ่มเติม : 7 ปัญหาน้ำบาดาล สุดอันตรายที่พบก่อนการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล 

ประเภทถังตกตะกอน มีทั้งหมดกี่แบบ

ถังตกตะกอน มี 2 ประเภท ดังนี้

1.ถังตกตะกอน Sedimentation Tank

Sedimentation Tank คือ ถังตกตะกอนที่ออกแบบมาเพื่อรวมตะกอนของน้ำออกจากัน มีจุดประสงค์เพื่อปรับสภาพน้ำ ทำให้น้ำใส และสะอาดเพิ่มมากขึ้น ใช้ในการกำจัดสิ่งเจือปนต่าง ๆ ที่มากับน้ำ  อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการแยกส่วนตะกอนและน้ำออกจากกัน โดยอาจมีการใช้เคมีเร่งทำให้เกิดการตกตะกอน

2.ถังตกตะกอน Clarifier Tank

Clarifier Tank คือ ถังที่ใช้กักเก็บน้ำชั่วคราว ซึ่งอาจเป็นน้ำผิวดิน ห้วย หนอง คลอง บึง หรือน้ำจากแม่น้ำ ถัง Clarifier ถูกออกแบบมาเพื่อแยกสิ่งเจือปน เช่น ฝุ่น สารแขวนลอย หรือแร่ธาตุออกจากน้ำ สามารถปรับคุณภาพของน้ำได้เป็นอย่างดี อาจมีการใช้สารส้มหรือสารอื่น ๆ ช่วยเร่งการตกตะกอนด้วยเช่นกัน

ประเภทถังตกตะกอน มีทั้งหมดกี่แบบ

รูปทรงถังตกตะกอน ที่ได้รับความนิยม มีแบบไหนบ้าง

1.ถังตกตะกอนแบบกลม

ถังตกตะกอนแบบกลม เป็นถังตกตะกอนรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ช่วยทำให้ไม่มีตะกอนค้างอยู่ในบริเวณรอบตัวถังตกตะกอน โดยถังตกตะกอนแบบกลมจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3-60 เมตร มีความลึก 2-3 เมตร และ 3-4 เมตรตามลำดับ  

2.ถังตกตะกอนแบบสี่เหลี่ยม 

สำหรับถังตกตะกอนแบบสี่เหลี่ยม เป็นถังตกตะกอนรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ เพราะช่วยทำให้เกิดการตกตะกอนในน้ำได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องมือในการกวาดตะกอนที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง ทำให้ในขณะที่กวาดตะกอนจะมีตะกอนบนผิวน้ำปนไปกับตะกอนน้อยมาก

ถังตกตะกอน มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

1.ในขั้นตอนแรกให้สูบน้ำดิบขึ้นมากักเก็บเอาไว้ในถังสำหรับพักน้ำดิบ และทำการฟีดสารเคมีเข้าถังตกตะกอน โดยใช้สารเคมีในการทำให้เกิดตกตะกอน ซึ่งอาจเป็น PAC, Polymer หรือสารส้ม รวมถึงใช้คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำ

2.ในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการแยกสารแขวนลอยกับน้ำออกจากกัน โดยน้ำที่ได้จะต้องเป็นน้ำที่มีความขุ่นไม่เกิน 5 ntu และนำน้ำที่ได้จากถังตกตะกอนเก็บเข้าถังน้ำใส

3.ต่อมาเป็นขั้นตอนของการสูบน้ำขึ้นมาเพื่อจ่ายเข้าสู่ระบบกรอง ซึ่งจะมีให้เลือกทั้งหมด 2 ขั้นตอน คือ ระบบการกรองคาร์บอน และระบบกรองทราย โดยจะต้องมีชุดสำหรับปั๊มน้ำออกจากถังน้ำใสด้วย

4.สำหรับขั้นตอนสุดท้าย จะนำน้ำจากถังน้ำดีรูปแบบต่าง ๆ เช่น ถังแชมเปญ หอถังสูง ถังประปา ฯลฯ ที่ได้ มาทำการจ่ายเพื่อใช้งาน ซึ่งจะสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและไม่ต้องกลัวว่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย

รูปทรงถังตกตะกอน ที่ได้รับความนิยม มีแบบไหนบ้าง

ถังตกตะกอน เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำแบบไหนบ้าง

1.ระบบกรองน้ำบาดาล

ระบบกรองน้ำบาดาล เรียกได้ว่าเป็นระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก เหมาะสำหรับการใช้ถังตกตะกอน Clarifier Tank ร่วมด้วย สามารถช่วยแยกตะกอนหรือสารแขวนลอยต่าง ๆ ออกจากน้ำได้เป็นอย่างดี  จากนั้นจึงส่งน้ำบาดาลที่ผ่านการตกตะกอนมาแล้วเข้าสู่กระบวนการกรองน้ำบาดาล ช่วยทำให้น้ำมีค่าความสะอาดที่เพิ่มมากขึ้น

2.ระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน

น้ำประปาผิวดิน ถือเป็นแหล่งน้ำที่มีสิ่งสกปรกเจือปนจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย จึงควรมีการใช้งานถังตกตะกอน Clarifier เข้ามาช่วยกรองเอาตะกอนออกจากน้ำ ก่อนที่จะนำน้ำเข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน ช่วยทำให้น้ำมีความสะอาดมากขึ้น และสามารถนำจ่ายใช้งานได้อย่างไม่ต้องกลัวว่าจะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย

คลิกอ่านเพิ่มเติม : 6 ปัญหาของระบบประปา เกิดจากอะไรบ้าง 

3.ระบบบำบัดน้ำเสีย

การทำระบบน้ำเสียแบบที่ได้มาตรฐาน จำเป็นจะต้องมีการติดตั้งถังตกตะกอนน้ำเสีย Sedimentation Tank เพื่อให้สามารถกรองตะกอนจากระบบน้ำเสีย ก่อนที่จะนำน้ำเสียเหล่านี้ไปเข้าสู่กระบวนการบำบัด เพื่อให้ได้น้ำเสียที่มีคุณภาพ ไม่เกินค่าที่มาตรฐานกำหนด

ถังตกตะกอน เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำแบบไหนบ้าง

ถังตกตะกอน ราคาเท่าไหร่

ในปัจจุบันนี้การใช้งานถังตกตะกอนในการทำระบบน้ำมีหลายขนาดให้เลือกใช้งานเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้หลายคนอยากจะทราบราคาของถังตกตะกอนว่ามีราคาเท่าไหร่ 

ซึ่งต้องบอกเลยว่า ราคาของถังตกตะกอนนั้นมีหลายราคาเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถระบุราคาของถังตกตะกอนได้อย่างชัดเจน เนื่องจากราคาของถังตกตะกอนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดถังตกตะกอน วัสดุที่นำมาผลิตถังตกตะกอน ฯลฯ จึงส่งผลทำให้ถังตกตะกอนมีราคาที่แตกต่างกันออกไป

สรุปความแตกต่างถังตกตะกอน Sedimentation Tank และ Clarifier Tank 

สำหรับความแตกต่างระหว่างถังตกตะกอน Sedimentation Tank และ Clarifier Tank นั้นต้องบอกเลยว่ามีแตกต่างกันพอสมควร 

โดยถังตกตะกอน Clarifier Tank จะเป็นถังตะกอนสำหรับการผลิตน้ำประปา น้ำประปาผิวดิน น้ำประปาบาดาล 

ส่วนถังตกตะกอน Sedimentation Tank จะเป็นถังตกตะกอนน้ำเสีย ทั้งแบบ Primary Sedimentation Tank และ Secondary Sedimentation Tank 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นถังตกตะกอนประเภทไหน ก็มีจุดประสงค์ในการทำให้เกิดการตกตะกอนในน้ำและแยกน้ำออกจากตะกอนเช่นกัน

สุดท้ายก็จะเห็นได้ว่า ถังตกตะกอน เป็นรูปแบบถังแยกตะกอนที่มีประโยชน์ต่อระบบกรองน้ำ และระบบบำบัดน้ำเป็นอย่างมาก การใช้งานถังตกตะกอนสามารถช่วยแยกตะกอนที่เจือปนในน้ำได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถส่งต่อน้ำไปสู่กระบวนการกรองได้อย่างรวดเร็ว 

และสำหรับใครที่อยากจะติดตั้งถังตกตะกอนไว้ใช้งานในระบบน้ำ ก็อย่าลืมพิจารณาเลือกใช้บริการติดตั้งถังตกตะกอนและระบบกรองน้ำจากบริษัทที่มีคววามน่าเชื่อถือด้วย 

คลิกปรึกษาวิศวกรฟรี !

ทักศักดิ์ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งถังแชมเปญ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน


คลิกปรึกษาฟรี ! ก่อนติดตั้งถังแชมเปญ คำนวณโดยวิศวกร ผ่านทาง Line หรือโทร 097-174-9569 คุณรุ่งรัตน์, 091-468-9444 คุณเค้ก หรือคลิกดูผลงานติดตั้งผ่าน Facebook Page

LINE-LOGO